Cùng ngắm những hero trong DotA được tạo nên từ đồ chơi Lego2
Centaur không mất đi phần đẫm máu kể cả khi ở dưới dạng... lego
4
Tinker trông thật dễ thương phải không!
5
Kunkka mới đổi cây kiếm thần của mình lấy... ống nước thì phải...
8
Đây hẳn là thần Zeus rồi!
11
Để làm được mẫu Earth Shaker này, tác giả chắc phải mất khá nhiều thời gian đây!
12
Trông Rylai tức cười quá phải không!