Tổng hợp tool - phần mềm hỗ trợ Warcraft 3

Hot  Key 2.0 - Hotkey dota,change skill omg,change skill,phím tắt skill invoker - Download

Garena Universal 11 - Hack Map Dota,Kiếm Thế,Chuyển Tiền Trên Patch 1.24e - Download

Garena Universal 12 - Hack Map Dota,Kiếm Thế,Chuyển Tiền Trên Patch 1.25b - Download

Garena Zero 7.00 - Phần Mềm Tự Động Tunnel Trong Garena - Download

Garena Auto Joiner - Tự động vào Room - Không cần cắm chuột - Download

GG Auto Tunnel v3.5 - Tự động Tunnel người chơi trong GG - Download

Wc3styler 1.2 - Thay Đổi Style Warcraft III - Download

Dota model pack - Đổi hình các hero trong dota - Download