Tại sao Rubick lại không thể học được tất cả các skill?

Rubick là một hero có khả năng rất đặc biệt, đó là ăn cắp skill của các hero khác và sử dụng, tuy nhiên không phải skill nào rubick cũng có thể lấy được. Sau đây là danh sách các skill đó.
 
Các skill "vô dụng" (ví dụ Quas/Wex/Exort/Invoke)
Các skill biến hình/dựa trên biến hình (Chemical Rage, Firefly, Flak Cannon,...).
Các skill orb effect (Poison Attack, Glaives of Wisdom,...).
 
Các skill từ item.
 
Các skill bị trùng hotkey:
 
Q: Không có

X:

X Marks the Spot.
Shadowraze X.
Tornado.
Exorcism.

Z:

Shadowraze Z.
Alacrity.

Các skill không thể lấy được do hạn chế engine của WarCraft III:

Morph Agility/Strength.
Summon Spirit Bear.
Spin Web.
Soul Assumption.
Refraction.
Borrowed Time.
Overcharge.
Insatiable Hunger.
Devour.
Fire Remnant.

Nguon: genk.vn