Garena Hack Ultimate (Mới) Bỏ Qua 5s,Hiện Ping,Spam Room Chat,By Pass Garena,Hack Exp
Hướng Dẫn 

- Đây là phiên bản garena hack nên bỏ qua chống hack của garena thật nên các bạn có thể bật tất cả các phần mềm hack mà không sợ band nick hay bị đẩy ra ngoài 
- Sử dụng như sử dụng garena bình thường 
- Sử dụng hack map cho 1.24e 
Ưu Điểm :
- Bỏ qua chống hack garena có thể chạy được tất cả các phần mềm hack 
- Bỏ qua 5s khi đăng nhập room
- Auto tự đăng nhập room full - ấn F12 ( chỉ win 7 mới dùng được )
- Spam chat trong room
- Lên Exp nhanh hơn garena bình thường 
- Hiện Ping
- .....
Nguon: vipautopro