Download Map Dota 6.73c & changelog

6.73c loadscreen
Những sự thay đổi của phiên bản 6.73c:
 • Fire Remnant: lượng mana cần để kích hoạt tăng từ 100 lên 150
 • Flame Guard: lượng sát thương phép thuật chặn được giảm từ 150/300/450/600 xuống 100/250/400/550
 • Moment of Courage cooldown tăng từ 0.75 lên 0.9
 • Chakram manacost mỗi giây giảm từ 20/30/40 xuống 20/25/30
 • Bỏ hết các trang trí Giáng sinh
 • Sửa lỗi đồng hồ đếm ngược thời gian hồi sinh không hiển thị
 • Sửa lỗi gây crash trên hệ thống PowerPC Mac
 • Sửa lỗi khiến Ember Spirit không thể di chuyển
 • Map được tối ưu hóa nhiều hơn
 • Sửa lỗi bóng của Tiny khi đã được nâng cấp gậy xanh mà vẫn không có cây.
 • Sửa lỗi hiếm gặp giữa Sleight of Fist với Hex.
 • Sửa âm thanh của đường đạn khi Skywrath's Mage tấn công.
 • Sửa lỗi hiệu ứng hình ảnh không slow khi sử dụng Rot of Atos.
 • Sửa một số các ghi chú.
 • Sửa lỗi của Ring of Aquila có icon khi tắt cùng với Ring of Basilius.
 • Sửa lỗi hình ảnh của Tranquil Boots khi cooldown khiến những item không có khả năng kích hoạt cùng chung trạng thái cooldown.
 • Sửa icon trên bảng tỉ số của Shadow Demon.
 • Sửa lỗi của Tranquil Boots với Meepo có Aghanim.
 • Sửa hotkey của Orchid trong shop.
 • Sửa lỗi Chakram vẫn gây sát thương dù trận đấu đã kết thúc.