Cùng xem lại loadscreen DotA đã được vẽ như thế nào?

Phác thảo thô vị trí và bố cục của các nhân vật.


Thêm các chi tiết nền, sắp xếp vị trí của thanh loading và textbox với các chi tiết.

Thêm màu xanh làm màu chủ đạo.

Bắt đầu vẽ chi tiết các nhân vật, các đám mây.

Tiếp tục vẽ thêm chi tiết, xoá các đường phác thảo.

Vẽ thêm nhiều chi tiết cụ thể, thêm lửa ở nền, vẽ các hiệu ứng ánh sáng. Chỉnh sửa lại màu để tăng chiều sâu.

Thêm các chi tiết cuối cùng và hiệu ứng (hình xăm, cờ, bóng ma, nước...). Chỉnh sửa lại màu để tạo sự hài hoà.