HotKey 2.0 - Hotkey dota,change skill omg,change skill,phím tắt skill invoker

Download : 
Link MF

Update VAPHotKEY v2.0 :
-Sửa lỗi dùng "`" chuyển qua gà.
-Sửa lỗi bị đè Shift. (Nếu còn bị đè shift thì click chuột 1 cái là hết).
-Sửa lỗi hiện numpad key khi chat Shift + Hotkey.
-Sửa lỗi 1 số shift+hotkey k dùng được.
-Cập nhật thêm 2 chức năng mới: Change Key và Invoker Skill.

Tính năng :
Hotkey - chuyển đổi hotkey Inventory.
Change key - chuyển nút dùng skill, skill cho dota OMG.
Invoker Skill - tạo và sử dụng skill invoker nhanh chóng.
Hổ trợ phím Space và một số phím đặc biệt khác.
Chat bình thường khi dùng hotkey.


Hướng dẫn :
*Hot Key:
Ấn vào các nút Numpab 1 2 4 5 7 8 để nhập hotkey cho slot đó.
Muốn chỉnh lại toàn bộ nút thì ấn vào Reset Key.


*Change Key:
-Change key for Dota OMG:
cái này dùng cho ai chơi dota OMG có skill trùng tên, chỉ cần nhập key vào vị trí Skill 1 2 3 4 thì mỗi lần ấn key đó sẽ dùng skill ở vị trí tương ứng.
Ở phần Skill #1 - #6 dùng để đổi phím tắt ấn skill này sang 1 nút khác.
Vd: ta muốn chuyển 1 skill I thành W thì ở ô "Curnnet Key" nhập vào là I còn ở "Change Key" nhập vào là W sau đó ấn Save,thì khi đó ta ấn nút W thì nó cũng tự động dùng skill như lúc ta ấn nút I.*Invoker Skill:
Nhập các key cho các skill tuơng ứng, và skill #1 #2.
(SKill #1 #2 là 2 skill dược tạo thành khi ấn "R")
Chọn "Create Skill" nếu muốn chỉ tạo ra skill, còn "Use Skill" thì lúc tạo ra skill sẽ dùng ngay skill đó ( lưu ý là sau khoảng 0.25s khi tạo ra skill mới dùng skill đó).
ấn Save để lưu lại dữ liệu.
Tích vào nút "Active" để bắt đầu dùng invoker skill.(Lưu ý: nếu nút này k được tích thì invorker skill sẽ không có tác dụng).
Nguồn: vipautopro.com