Garena Universal v12 - Hack map,chuyển tiền patch 1.25b

Garena Universal v12 có thể hack map trên patch 1.25b với các map như dota kiếm thế và các map khác chạy trên patch 1.24e Hướng dẫn :
-  Download –  giải nén
- Bật Garena Universal MH v12
- Bấm start garena universal map hack  , bật garena rồi start game ( bật garena universal trước hoặc sau khi bật garena cũng được miễn là trước khi bật war3.exe
- Tận hưởng  ^^