Garena Universal 11 - Hack Map Dota,Kiếm Thế,Chuyển Tiền Trên Patch 1.24e

Garena Universal v11 có thể hack map trên patch 1.24e với các map như dota kiếm thế và các map khác chạy trên patch 1.24e 

Hướng dẫn :
-  Download –  giải nén
- Bật Garena Universal MH v11
- Bấm start garena universal map hack  , bật garena rồi start game ( bật garena universal trước hoặc sau khi bật garena cũng được miễn là trước khi bật war3.exe
- Tận hưởng  ^^